Гаранция

Ние предоставяме 12-месечна гаранция и покриваме само кутията, 90 дни за компоненти и аксесоари от датата на закупуване на продуктите, при условие че се спазват всички препоръки за поддръжка и употреба.
Закупеният продукт не е дълготраен продукт и трябва да се използва и да се грижи за него в съответствие с препоръките за поддръжка. Гаранция се дава на продукти, които имат производствени или материални недостатъци. Дефекти, произтичащи от физическо износване в резултат на нормална употреба или в резултат на неправилна употреба, се изключват от гаранцията. Средният експлоатационен живот на продукта е в съответствие с Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 1999 г.
Предоставената гаранция за съответствие не засяга правата, предоставени от закона за защита на потребителите и е в съответствие с разпоредбите на GO бр. 21/1992 г. за защита на потребителите, с последващи изменения и Закон №. 449/2003.

НАЧИНИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГАРАНЦИЯТА:

Възстановяване на сумата за продукт/продукти.
Замяна на продукта с друг продукт.
Намаляване на цената в зависимост от естеството на недостатъците в качеството.

ПРОМЯНА НА ПРОДУКТА: Ако искате да заявите промяна на продукта, можете да го направите в рамките на 14 дни след покупката. За да разрешите размяната, моля, представете пълния нов продукт в оригиналната опаковка със съответните етикети. Носените/използвани артикули се изключват от размяната, независимо от броя на износването/употребата.

Продуцент:
RDM S.A. Швейцария
Place de la Gare 2,
CH-1950 Сион
Швейцария
Телефон: +41 22 755 5715
Факс: +41 22 755 5025
Имейл: info@kangoojumps.com

Item added to cart.
0 items - 0.00 лв.
Kangoo Club Bulgaria
× WhatsApp