Правила и условия

Добре дошли в нашия сайт и след като прочетете този раздел ви каним да посетите сайта, да видите продуктите, които продаваме, от различни категории и да ни се обадите, ако имате въпроси. Ние предлагаме услугата за техническа поддръжка, където можете да попитате каквото пожелаете. Ако решите да използвате или използвате продуктите/услугите, предоставени от нашия сайт, вие се съгласявате с условията за ползване, описани по-долу. Моля, прочетете ги внимателно. Нашият магазин се старае да Ви представи по най-подробен и коректен начин продуктите, присъстващи в сайта. Това обаче не гарантира, че описанието на продуктите и услугите, както и съдържанието на този уебсайт е без грешки, пълно и актуално. Ако даден продукт, предлаган от нашия магазин, не отговаря на описанието или снимката или е изпратен неправилно, единственият начин да поправите ситуацията е да върнете продукта, неупотребяван. За повече подробности проверете раздела, съдържащ условията за връщане.

УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕE
Ако не сте доволни от закупените от вас продукти, можете да ги върнете и ние ще възстановим стойността на вашите продукти. Румънското законодателство предвижда: „Потребителят има право да уведоми търговеца писмено, че се отказва от покупката, без неустойки и при получаване на продукта“. (Правителствена наредба № 130/2000 г.). Нашите клиенти могат да върнат закупените продукти, в оригиналната опаковка, без следи от износване или замърсяване, в рамките на 14 работни дни от получаването, без неустойки и без позоваване на причина, като обявяват това връщане предварително, САМО ПИСМЕМО, по имейл от контакт страница, посочваща номера на поръчката, пълното ви име и адрес и кода на продуктите, които желаете да върнете. Заявки за връщане на телефон или месинджър не се разглеждат. Можете да изберете да върнете стойността на продуктите или да закупите други продукти от нашия магазин.

Връщането на продуктите се извършва за сметка на клиента, като се използва изключително куриерската услуга на Румънските пощи. След като получим пакета, подлежащ на връщане и установим, че условията за връщане са изпълнени (липса на петна, миризми, следи от износване и др.), нашата компания ще върне стойността на поръчката в рамките на 30 дни от датата на получаване на връщането . Не изпращайте пакета с наложен платеж, той ще бъде отхвърлен без допълнително предупреждение. Всяко връщане, което не отговаря на горните условия, ще бъде отказано. Ако разходите за доставка са били първоначално включени в цената на продуктите, те ще бъдат приспаднати от сумата, върната на клиента, въз основа на касовата бележка с разходите за доставка. Сумата, върната на клиента, не включва транспортни разходи и разходи за възстановяване. Потребителят (клиентът) има право да уведоми писмено търговеца, че се отказва от покупката, без неустойки, ако посочената (и доказана със снимка) причина е свързана с качеството на изпълнение и/или използваните материали, различни от описание, размери не съответстват на описанието и представянето на продукта. Позоваване на причина, в рамките на 5 календарни дни от получаване на продукта си.
Рекламации можете да получавате на адреса за контакт на нашата фирма, вижте страницата за контакти с адреса, бр. телефон и имейл.

Потребителят има право да се откаже от покупката в следните ситуации:

– Продуктът е повреден или дефектен
– Получихте продукт, различен от този, който сте поръчали
– Разликата между изображението на продуктите в магазина и това, което сте получили е очевидна и доказана (включително разликата в цветовете, но не и в нюанса).

Въпреки това, според Условията за ползване на този сайт, всички снимки са само за информация, въпреки че се опитват да отразяват възможно най-точно продукта, който ще получите. Поради посочените по-горе причини имате две възможности за избор: Ние ще заменим повредения продукт, като в този случай вече няма да се налага да плащате за транспорта.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКСИ
Крайната цена, платена от клиента, се състои от цената на продукта и разходите за доставка. Нашата компания не начислява допълнителна такса на клиента при закупуване на продукта (не се позоваваме на цената за доставка). Посочената в сайта цена е крайната цена на всеки продукт, с включен ДДС.

Ограничение на отговорността SC. FIT JUMPS S.R.L.
Отговорност за съдържанието на САЙТА. SC FIT JUMPS S.R.L. не носи и не може да носи отговорност за вреди, причинени от грешки, неточности или неактуализация на информацията, публикувана или поддържана в САЙТА, ​​което не е по негова вина.

Ако цените или други подробности относно продуктите/промоции са били показани неправилно, включително поради факта, че са въведени неправилно в базата данни, ние си запазваме правото да анулираме доставката на този продукт и да уведомим клиента по телефон/е- по пощата възможно най-скоро, за грешката, ако продуктът все още не е доставен.

ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
SC FIT JUMPS SRL е регистрирана в Регистъра на доказателствата за обработка на лични данни под номер 36925. Съгласно изискванията на Закон №. 677/2001 за защита на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и свободното движение на такива данни, изменен и допълнен, Kangooclub има задължението да администрира при безопасни условия и само за посочените цели личните данни, които ни предоставяте относно теб .

Целта на събирането на данни е: информиране на потребителите/клиентите (Купувачите) за състоянието на техния акаунт в bulgaria.kangooclub.ro, информиране на потребителите/клиентите за развитието и състоянието на поръчките, оценка на предлаганите продукти и услуги, търговски дейности, промоция на продукти и услуги, маркетинг, реклама, медии, административни, развойни, пазарни проучвания, статистика, проследяване и мониторинг на продажбите и поведението на потребителите.

С попълването на вашите данни във формуляра за създаване на акаунт и/или поръчка, вие декларирате, че безусловно приемате личните ви данни да бъдат включени в базата данни на kangooclub, регистрирана в регистъра за обработка на лични данни под номер 36925 >, и вие изрично и недвусмислено се съгласявате всички такива лични данни да се съхраняват, използват и обработват неограничено териториално и/или временно от kangooclub, техните филиали и сътрудници за развитието и/или развитието на kangooclub, филиали и техните сътрудници в дейности като, но не само, търговски дейности, промоция на продукти и услуги, маркетинг, реклама, медии, администриране, разработка, проучване на пазара, статистика, проследяване и наблюдение на продажбите и поведението на потребителите.

С прочитането на настоящите Общи условия вие сте потвърдили, че имате гарантирани правата, предвидени от закона, а именно правото на информация, правото на достъп до данни, правото на намеса, правото на противопоставяне, правото да не бъдете подчинени на физическо лице решение, правото да се обърне към съда в случай на нарушаване на правата му, гарантирани от Закон 677/2001 за защита на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и свободното движение на такива данни. В същото време имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни и да поискате пълното или частично изтриване.

Така kangooclub.bg може да уведомява потребителите/клиентите за актуални оферти чрез седмичния бюлетин, както и да изпраща поздравителни картички, ваучери за подарък или други специални съобщения.

Kangoo Club Romania не популяризира СПАМ. Всеки потребител/клиент, който изрично е посочил своя имейл адрес на уебсайта bulgaria.kangooclub.ro, може да избере да го изтрие от нашата база данни.

Информацията, която ни предоставяте, ще бъде използвана за целта, за която сте я предоставили, за администриране, подкрепа и оценка на нашите услуги и за предотвратяване на нарушения на сигурността, закона и нашите договорни условия.

Личните данни ще се обработват за целия период на действие на сделката между страните, в съответствие с разпоредбите на Глава II чл. 5 относно начина и срока на съхранение на личните данни. Личните данни ще се съхраняват за идентификация на субекта на данните за период, който не надвишава периода, необходим за изпълнение на целите, за които се обработват личните данни; освен ако не се обработват за целите на архивиране от обществен интерес, научни или исторически или статистически изследвания (чл. 89, ал. 1 от Рег.) Операторът ще обработва лични данни законно, справедливо и прозрачно за субекта на данните. Той ще събира лични данни за конкретни, изрични и законни цели, като впоследствие няма да бъде позволено да се обработват по начин, несъвместим с тези цели.

Стандартните клаузи, които се издават при прилагане на регламента от Европейската комисия и, когато е уместно, от компетентния надзорен орган, стават неразделна част от тази конвенция.

Item added to cart.
0 items - 0.00 лв.
Kangoo Club Bulgaria
× WhatsApp